Så nemt er det hos Solo Finans

Udfyld din låneansøgning

Udfyld din låneansøgning

Angiv dit lånebeløb, vælg
din løbetid. Klik dig videre
på 'ANSØG OM DIT LÅN HER'
knappen og gennemfør
ansøgningen om dit lån.

Underskriv med NemID

Underskriv med NemID

For at gøre din låneproces
hurtigere og mere sikker,
skal du underskrive din
udfyldte låneansøgning
med dit personlige NemID.

Pengene på din konto

Udbetaling af pengene

Når din ansøgning om
lån er blevet godkendt,
vil udbetalingen af pengene
ske hurtigt o direkte til
din personlige NemKonto.

Lån penge uden at stille sikkerhed

Med Solo Finans kan du nemt og hurtigt ansøge om et privatlån på helt op til 500.000 kroner. Hele processen foregår online, så du kan udfylde din personlige låneansøgning når og hvor du vil. Der er ingen skjulte gebyrer og du skal ikke stille sikkerhed for de penge du låner. Vi har gjort en stor indsats, for at gøre det så let for dig som muligt. Hos Solo Finans vi du opleve fuld gennemsigtighed, når du vil låne penge.

Brug pengene som du har lyst

Når du låner penge med Solo Finans, er der ingen der blander sig i hvordan du bruger dem. Du skal dog svare på formålet med dit lån, når du udfylder ansøgningsformularen. Dette skyldes blot hvidvaskningsloven, og påvirker på ingen måde behandlingen af din låneansøgning. Du kan derfor bruge de penge du låner præcis som netop du vil.

Ansøg om lån hurtigt og enkelt

Som oftest tager det kun et par minutter at ansøge om at låne penge hos Solo Finans. Du skal indtaste nogle personlige oplysninger, og ellers svare på få simple spørgsmål. Til sidst skal du give tilladelse til, at SKAT må dele dine indkomstoplysninger samt din seneste årsopgørelse. Dette sker ved en normal underskrift med NemID, som du sikkert allerede bruger til så meget andet.

Lån penge uden at stille sikkerhed

Så nemt er det hos Solo FinansUdfyld din låneansøgningUnderskriv med NemIDUdbetaling af pengene

Lån penge uden at stille sikkerhed

Med Solo Finans kan du nemt og hurtigt ansøge om et privatlån på helt op til 500.000 kroner. Hele processen foregår online, så du kan udfylde din personlige låneansøgning når og hvor du vil. Der er ingen skjulte gebyrer og du skal ikke stille sikkerhed for de penge du låner. Vi har gjort en stor indsats, for at gøre det så let for dig som muligt. Hos Solo Finans vi du opleve fuld gennemsigtighed, når du vil låne penge.

Brug pengene som du har lyst

Når du låner penge med Solo Finans, er der ingen der blander sig i hvordan du bruger dem. Du skal dog svare på formålet med dit lån, når du udfylder ansøgningsformularen. Dette skyldes blot hvidvaskningsloven, og påvirker på ingen måde behandlingen af din låneansøgning. Du kan derfor bruge de penge du låner præcis som netop du vil.

Ansøg om lån hurtigt og enkelt

Som oftest tager det kun et par minutter at ansøge om at låne penge hos Solo Finans. Du skal indtaste nogle personlige oplysninger, og ellers svare på få simple spørgsmål. Til sidst skal du give tilladelse til, at SKAT må dele dine indkomstoplysninger samt din seneste årsopgørelse. Dette sker ved en normal underskrift med NemID, som du sikkert allerede bruger til så meget andet.

Lån penge uden at stille sikkerhed

PRIVATLIVSPOLITIK


1. DATANSVARLIGHED


Solo Finans, som ejes og drives af Selesto ApS (herefter Selesto) tager din persondatabeskyttelse alvorligt.


Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:


Navn: Selesto ApS


CVR-nummer: 39321688


Adresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV


Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på kontakt@solofinans.dk.


2. BEHANDLING AF PERSONDATA


Type af data


De data, vi anvender, omfatter:


E-mail


Telefonnummer


Selesto indsamler, opbevarer, behandler og anvender dine data med henblik på markedsføring via e-mail og sms, som du direkte har givet samtykke til.


Selesto behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.


Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at oplyse vores fastsatte formål. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, vi skal indsamle og opbevare.


Ved din tilmelding accepterer du som bruger, at Selesto ApS må behandle dine indtastede oplysninger. Ligeledes accepterer du, at Selesto ApS må sende nyhedsbreve med tilbud og muligheder indenfor netop lån. Du vil modtage lånetilbud fra disse brands: Sparxpres, Lånlet, Spargo Finans, Modus Finans, Leasy Lavrentelån, DER Privatfinans, Nordiclån, Leasy Minilån og Paymark Finans, Føniks Privatlån, Fokuslån, Nova Finans, Vivus, Ferratum, Lendon, Folkelånet, Mini Finans, Kassekreditten, Bonuslån, Turbolån, Auroralån, Tillidslån, Cashper, Kvikto, Moment Lån, Kronelån, Simbo, Tando Lån, Spar Nord, Foxy Finans, Nordcredit, Lendme og Zaplo. Her kan også være tale om generel information indenfor lån. De oplysninger du har indtastet, som vi derfor behandler, kan også blive brugt i forhold til marketing på sociale medier og andre relevante platforme. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, såfremt du ønsker dette.


Kontrol og opdatering af persondata


Selesto kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.


Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.


For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Sletning


Selesto sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.


Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.


Lovligt grundlag


Selesto skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordrer, hvilket formål er lovligt, idet der er indgået en aftale med dig herom. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted.


Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.


Videregivelse


I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Selesto videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.


3. SIKKERHED


Selesto beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.


Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Selesto har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.


For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.


4. ANVENDELSE AF COOKIES


Selesto placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.


Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.


5. DINE RETTIGHEDER


Ret til adgang til dine persondata.


Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.


Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Ret til berigtigelse eller sletning


Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.


I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.


Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.


Ret til at gøres indsigelse


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.


Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.


Ret til at flytte dine persondata


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.


Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Selesto.


Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, får dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

PRIVATLIVSPOLITIK


1. DATANSVARLIGHED


KrediDania, som ejes og drives af Selesto ApS (herefter Selesto) tager din persondatabeskyttelse alvorligt.


Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:


Navn: Selesto ApS


CVR-nummer: 39321688


Adresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV


Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på info@kredidania.dk.


Selesto’s repræsentant er Torben Hansen.


2. BEHANDLING AF PERSONDATA


Type af data


De data, vi anvender, omfatter:


Navn, telefonnummer og e-mail.


Selesto indsamler, opbevarer, behandler og anvender dine data med henblik på markedsføring via e-mail og sms, som du direkte har givet samtykke til.


Selesto behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.


Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at oplyse vores fastsatte formål. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, vi skal indsamle og opbevare.


Ved din tilmelding accepterer du som bruger, at Selesto ApS må behandle dine indtastede oplysninger. Ligeledes accepterer du, at Selesto ApS må sende nyhedsbreve med tilbud og muligheder indenfor netop lån. Du vil modtage lånetilbud fra disse brands: Sparxpres, Lånlet, Spargo Finans, Modus Finans, Leasy Lavrentelån, DER Privatfinans, Nordiclån, Leasy Minilån og Paymark Finans, Føniks Privatlån, Fokuslån, Nova Finans, Vivus, Ferratum, Lendon, Folkelånet, Mini Finans, Kassekreditten, Bonuslån, Turbolån, Auroralån, Tillidslån, Cashper, Kvikto, Moment Lån, Kronelån, Simbo, Tando Lån, Spar Nord, Foxy Finans, Nordcredit, Lendme og Zaplo. Her kan også være tale om generel information indenfor lån. De oplysninger du har indtastet, som vi derfor behandler, kan også blive brugt i forhold til marketing på sociale medier og andre relevante platforme. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, såfremt du ønsker dette.


Kontrol og opdatering af persondata


Selesto kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.


Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.


For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Sletning


Selesto sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.


Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.


Lovligt grundlag


Selesto skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordrer, hvilket formål er lovligt, idet der er indgået en aftale med dig herom. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted.


Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.


Videregivelse


I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Selesto videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.


3. SIKKERHED


Selesto beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.


Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Selesto har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.


For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.


4. ANVENDELSE AF COOKIES


Selesto placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.


Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.


5. DINE RETTIGHEDER


Ret til adgang til dine persondata


Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.


Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Ret til berigtigelse eller sletning


Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.


I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.


Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.


Ret til at gøres indsigelse


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.


Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.


Ret til at flytte dine persondata


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.


Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Selesto.


Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, får dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

Ved din tilmelding accepterer du som bruger, at Selesto ApS må behandle dine indtastede oplysninger. Ligeledes accepterer du, at Selesto ApS må sende nyhedsbreve med tilbud og muligheder indenfor netop lån. Du vil modtage lånetilbud fra disse brands: Sparxpres, Lånlet, Spargo Finans, Modus Finans, Leasy Lavrentelån, DER Privatfinans, Nordiclån, Leasy Minilån og Paymark Finans. Her kan også være tale om generel information indenfor lån. De oplysninger du har indtastet, som vi derfor behandler, kan også blive brugt i forhold til marketing på sociale medier og andre relevante platforme. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, såfremt du ønsker dette.

Vi sender dig markedsføringsmateriale fra følgende 22 virksomheder :

Facitlån, Paymark Finans, Fokuslån, L’EASY Minilån, L’EASY, D:E:R Privatfinans, Spargo Finans, Folkelånet, Arbejdernes Landsbank, Føniks Privatlån, Lendo, Lånio, Lendme, Nova Finans, Lendingwire, Basisbank, Modus Finans, Nordiclån, Goloan, Coop Bank, Samlino.

Jeg giver samtykke til, at SKAT inden for 24 timer giver de oplysninger, som SKAT har registreret om mig, til Basisbank.


Det drejer sig om disse oplysninger:
• Min seneste årsopgørelse
• Oplysninger om mine indkomstforhold for de seneste 3 måneder – bl.a. A-indkomst, B-indkomst og bruttoindkomst.Hvor ofte giver SKAT oplysninger til Basisbank?


Med mindre jeg giver et nyt samtykke, så giver SKAT kun oplysningerne til Basisbank én gang.Hvad må oplysningerne bruges til?


Basisbank må bruge oplysningerne, så længe de er relevante, til disse formål:
• Behandling af mine kreditansøgninger
• Rådgivning af mig vedrørende mine kreditmæssige og økonomiske forhold
• Beregninger, som Basisbank udarbejder og bruger ved løbende kreditvurderinger.Hvor kan jeg se, hvilke oplysninger der er givet videre?


I min skattemappe kan jeg i mindst 5 år se, hvilke oplysninger der er givet videre til Basisbank.
Jeg kan også til enhver tid kontakte Basisbank og få oplyst, hvilke oplysninger Basisbank har fået om mig fra SKAT. Basisbank kan dog sige nej i enkelte tilfælde, der er bestemt ved lov.Hvis Basisbank ikke længere må bruge mine oplysninger?


Hvis jeg ikke længere ønsker, at Basisbank skal bruge oplysningerne, skal jeg meddele det til Basisbank. Kontaktoplysninger kan findes på Basisbanks hjemmeside. Det betyder, at Basisbank ikke længere må bruge oplysningerne, når de skal behandle en ny kreditansøgning, rådgive mig eller beregne nye kreditvurderinger. Tilbagekaldelsen har dog ikke virkning for den brug af oplysningerne, der allerede har fundet sted i henhold til dette samtykke.Hvornår gælder samtykket?


Samtykket gælder, når jeg har underskrevet med NemID.

Jeg samtykker til, at Basisbank som långiver – til brug for en konkret ansøgning om kreditoptagelse – må foretage en undersøgelse af min kreditværdighed og økonomiske status, og at der i forbindelse med låneansøgningen indsamles og behandles personoplysninger om mig. Basisbank må indsamle og behandle oplysninger om navn, nuværende og tidligere adresser og cpr-nr. til brug for identifikation. Basisbank må endvidere indhente e-skat oplysninger, oplysninger fra offentlige databaser samt hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.Kreditregisteret


Jeg samtykker også til, at Basisbank til brug for den konkrete vurdering af kreditværdighed må indhente og udveksle oplysninger om mine lån og kreditter fra de virksomheder, der udveksler oplysninger via Kreditregisteret. Basisbank må via Kreditregisteret indhente følgende oplysninger: Identifikationsoplysninger, hvilken type lån, som jeg må have optaget eller hvilke kreditfaciliteter, som jeg har fået stillet til rådighed, hovedstolen på lånet/kreditrammen, stiftelsestidspunkt, aktuel saldo og om du er i restance med andre lån/kreditter. Baggrunden for, at vi behandler oplysninger om, hvorvidt du er i restance er, at denne oplysning er relevant for at give et fuldt billede af din økonomiske status. Denne oplysning indgår i vurderingen af din kreditværdighed sammen med de øvrige oplysninger, som vi modtager, og kan derfor ikke stå alene i vurderingen af om du kan opnå lånet. Vi afslår med andre ord ikke din ansøgning alene af den grund, at du må være i restance overfor andre. Oplysninger om hvilke virksomheder, der har adgang til oplysninger via Kreditregisteret findes på kreditregisteret.dk.Opbevaring


Basisbank opbevarer oplysningerne, så længe Basisbank har en låneaftale med mig og i den periode herefter offentlige regler kræver dette – typisk 5 år.

Oplysningerne, der må indhentes, er identifikationsoplysninger, saldo, lånetype, hovedstol/kreditramme og oprettelsesdato. Oplysningerne må kun bruges til kreditvurdering i forbindelse med min ansøgning om kredit hos Basisbank.

Det er frivilligt, om jeg ønsker at give samtykke til, at Basisbank indsamler og behandler oplysninger om mine kreditengagementer. Hvis jeg ikke ønsker at give mit samtykke, kan det få den betydning, at kreditværdigheden først kan vurderes, når jeg selv har fremskaffet den nødvendige dokumentation til Basisbank.

Jeg kan trække mit samtykke tilbage ved at kontakte Basisbank på kundeservice@basisbank.dk eller tlf. 70 22 09 29. Det vil dog ikke have betydning for den behandling og videregivelse af mine oplysninger, der er sket før samtykket trækkes tilbage.

Læs mere om Basisbanks behandling af dine data i vores privatlivspolitik.

Med en Tryghedsforsikring er dine ydelser på lånet dækket i op til 12 måneder, hvis du skulle blive ramt af arbejdsløshed eller sygdom. Forsikringspræmien svarer til 8% af din månedlige låneydelse, og opkræves af Basisbank sammen med ydelsen på lånet. Tryghedsforsikringen tegnes gennem Basisbank i Lloyd’s of London Syndicates 4444/958 og 44, til hvem vi videresender de kundeoplysninger, som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan tegne og administrere forsikringen.


Jeg/vi ønsker at tegne en Tryghedsforsikring. Til brug for tegning af Tryghedsforsikringen erklærer jeg/vi:
– at jeg/vi ikke er fyldt 66 år
– at jeg/vi ikke er syg(e)
– at jeg/vi er arbejdsdygtige og er i betalt arbejde min. 16 timer pr. uge


Jeg/vi accepterer de udleverede forsikringsbetingelser, herunder dækningsundtagelser om særlige helbredsforhold og proceduren for anmeldelse m.v.

Vent venligst -
din ansøgning behandles